Prístupnosť

Tieto internetové stránky boli navrhnuté tak, aby boli prístupné a zároveň kompatibilné s bežnými adaptívnymi technológiami, ktoré používajú návštevníci s postihnutím vrátane čítačiek obrazovky a softvéru na zväčšovanie obrazovky. Na zlepšenie prístupnosti sme tieto internetové stránky v rámci možností vytvorili v súlade
s odporúčaniami, ktoré vydala Iniciatíva pre prístupnosť internetu Konzorcia celosvetovej siete (W3C).

Tieto internetové stránky naďalej testujeme a modifikujeme podľa odporúčaní pre prístupnosť. Pokiaľ by ste chceli ďalšie informácie o našich štandardoch pre prístupnosť alebo ak máte problémy s prístupom na tieto internetové stránky, prosím, Kontaktujte nás.

Orientácia na internetových stránkach

Snažíme sa zaistiť, aby naše internetové stránky mali užitočný obsah, ktorý je usporiadaný takým spôsobom, aby bolo jednoduché sa v ňom orientovať.

Obrázky

Všetky kontextové obrázky použité na týchto internetových stránkach obsahujú stručné alternatívne textové popisy, ktoré sú čitateľné bežnými adaptívnymi technológiami, napríklad čítačkami obrazovky (prostredníctvom atribútov ALT). Čisto dekoratívne grafiky nemusia takéto popisy obsahovať (t. j. majú prázdne atribúty ALT). Zložité obrázky môžu obsahovať zmysluplnejšie popisy v podobe atribútov LONGDESC alebo popisy na vysvetlenie významu každého obrázka pre čítačky obrazovky.

Nastavenia prehliadača

Pokiaľ chcete zmeniť spôsob, akým sa Vám zobrazujú tieto internetové stránky, napríklad veľkosť textu alebo farbu textových hyperlinkov, môžete to urobiť pomocou týchto nastavení vo Vašom internetovom prehliadači.
V posledných verziách Internet Explorera:

Pre trvalú zmenu fontu a farby:

 1. V menu prehliadača Nástroja vyberte „Možnosti internetu“
 2. V záložke Všeobecné vyberte „Uľahčenie“
 3. Kliknite na tri okienka, aby bola zaškrtnutá
 4. Kliknite na „OK“ pre zväčšenie textu
 5. V menu prehliadača Nástroje vyberte „Možnosti internetu“
 6. V záložke Všeobecné vyberte „Uľahčenie“
 7. Zaškrtnite okienko „Ignorovať veľkosti písem definované na webových stránkach“
 8. Kliknite na „OK“
 9. V menu prehliadača vyberte „Zobraziť“
 10. Kliknite na „Veľkosť textu“
 11. Vyberte veľkosť textu

Zmeniť farbu písma:

 1. V menu prehliadača Nástroje vyberte „Možnosti internetu“
 2. V záložke Všeobecné vyberte „Farby“
 3. Zrušte výber v zaškrtávacom okienku „Používať farby Windows“
 4. Vyberte okienko vedľa „Text“ a vyberte farbu
 5. Kliknite na „OK“
 6. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa objavovali grafické prvky a obrázky
 7. V menu prehliadača Nástroje vyberte „Možnosti internetu“
 8. V záložke „Spresniť“ sa posuňte dolu k nadpisu „Multimédiá“
 9. Zrušte výber pri grafických možnostiach „Animácie“, „Videá“ a „Obrázky“ tým, že kliknite na príslušné okienka a odstránite zaškrtnutie
 10. Kliknite na „Použiť“ a potom na „OK“

Ak chcete zmeniť veľkosť okna:

 1. V menu prehliadača Zobraziť vyberte „Celá obrazovka“ alebo stlačte F11.
 2. Ak chcete zmeniť farbu odkazov zobrazovaných na obrazovke
 3. V menu prehliadača Nástroje vyberte „Možnosti internetu“
 4. V záložke Všeobecné vyberte „Uľahčenie“    
 5. Kliknite na „Ignorovať farby definované na webových stránkach“ (táto možnosť by mala byť zaškrtnutá)
 6.  Kliknite na „OK“
 7. Vyberte záložku „Všeobecné“ a kliknite na „Farby“
 8. Vypnite okienko „Používať farbu pri prechode myšou“ (toto okienko by nemalo byť zaškrtnuté)
 9. Vyberte „Navštívené“ a vyberte farbu, ktorá vám najviac vyhovuje, kliknite na „OK“
 10. Vyberte „Nenavštívené“ a vyberte farbu, ktorá vám najviac vyhovuje, kliknite na „OK“
 11. Vyberte „OK“ pre „Farby“
 12. Vyberte „OK“ pre „Možnosti internetu“